Uitdagingen

Vier belangrijke stakeholders uit de warmtesector dagen jou uit! Heb jij een innovatieve oplossing? Dan wordt deze daadwerkelijk geïmplementeerd!

 

Welke uitdaging past bij jou?

Waterstof als duurzaam alternatief

Liander is netbeheerder van de elektriciteits- en gasnetten in de gebouwde omgeving. Als semi-overheidsinstelling heeft Liander de rol om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden, ook in de transitie naar duurzame warmte.

Waterstof heeft veel potentie als duurzaam alternatief voor aardgas, maar op dit moment heeft Liander dit nog niet in de bedrijfsvoering meegenomen. Daarom is Liander op zoek naar creatieve oplossingen om waterstof in de bedrijfsvoering toe te passen.

Woningcorporaties zonder aardgas

Met het aanstaande verbod op gasaansluitingen, groeit de vraag naar betaalbare en duurzame mogelijkheden. Ook in nieuwbouwwoningen van woningcorporaties moeten gasketels vervangen worden door een alternatieve manier van duurzaam verwarmen.

BAM Wonen richt zich niet alleen op het bouwen en renoveren van woningen, maar adviseert in toenemende mate onder andere woningcorporaties in de duurzame alternatieven voor aardgas. Voor woningcorporaties is het in de huidige situatie nog niet mogelijk om de nieuwbouwwoningen volledig duurzaam te verwarmen. Daarom is het BAM Wonen op zoek naar innovatieve manieren om woningen van woningcorporaties te voorzien van duurzame warmte.

 

Rol van de overheid

Nederland moet voor 2050 van het aardgas af. Om de gestelde doelen te halen moet de warmtevoorziening van ruim 7 miljoen woningen verduurzamen. Een ongekende opgave, waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de TKI Urban Energy het tempo van deze transitie omhoog moeten krijgen door bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers aan te zetten om met nieuwe, slimme oplossingen te komen om van het aardgas af te gaan. TKI Urban Energy wil met haar innovatienetwerk en innovatieprogramma zorgen voor aantrekkelijke oplossingen en proposities.

Hoewel de klanttevredenheid in wijken met een warmtenet in het algemeen hoog is, zijn consumenten die aardgas gewend zijn niet meteen enthousiast voor een overstap. Hoe worden die huishoudens zo enthousiast dat ze dat wel willen? Bedenk creatieve oplossingen hoe het ministerie van EZK en de TKI Urban Energy particulieren enthousiast kunnen maken om van het aardgas af te gaan.

Grootschalige overstap particuliere woningen

Bewoners van ruim 5 miljoen woningen in de particuliere sector zijn nog maar amper bezig met de overstap van gas naar een duurzamer alternatief.

Het is aan Ennatuurlijk om de grote groep aan particuliere woningeigenaren in beweging te brengen om over te stappen naar duurzame warmte. Ennatuurlijk koppelt via duurzame energieoplossingen lokale gevers en ontvangers aan elkaar en wil dat ook voor particuliere woningeigenaren realiseren. Maar het probleem is dat ze niet op individueel niveau duurzame alternatieven kunnen aansluiten. Daarom is het bedrijf op zoek naar creatieve oplossingen hoe particuliere woningeigenaren in clusters overstappen naar duurzamere warmte.