Uitdagingen

Vier belangrijke stakeholders uit de warmtesector dagen jou uit! Heb jij een innovatieve oplossing? Dan wordt deze daadwerkelijk geïmplementeerd!

 

Welke uitdaging past bij jou?

Meerwaarde warmtestations

Stadsverwarming is één van de alternatieven voor aardgas. En zoals het elektranet transformatorhuisjes kent, kent een warmtenetwerk zogeheten warmtestations. Het integreren van dergelijke warmtestations in het bestaande straatbeeld blijkt erg moeilijk. Toch zullen we voor elke 200 woningen die we aansluiten een geschikte locatie en inpassing voor een warmtestation moeten zien te vinden.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Ontwikkeling warmtenet

Om een warmtenet tot stand te laten komen zijn er voldoende afnemers nodig die op enig moment tot een besluit moeten komen om aan te sluiten. Het is lastig om een gelijktijdig, voldoende omvangrijk aantal afnemers te krijgen om aan te sluiten op een net. Voor potentiële aansluiters is de mogelijkheid om hun keuze vrijblijvend uit te stellen zonder nadelen. Een prikkel, of voordeel voor vroege beslissers kan mogelijk sneller zorgen voor die kritische massa.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Lokale opslag energie

Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn en stimuleert de verschillende alternatieve methoden om duurzaam te verwarmen. Maar tijdens zonnige dagen met veel wind produceren we een flinke hoeveelheid elektriciteit, waardoor een mismatch tussen opwek en energieverbruik ontstaat. Daardoor kan een gedeelte van het elektriciteitsnet in de stad overbelast raken. Nu wordt de overtollige elektriciteit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Netter zou zijn om deze energie lokaal te gebruiken of op te slaan.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Duurzame koeling

In de energietransitie ligt de focus op de warmtebehoefte. Maar we zien dat juist ook koude voorziening in Rotterdam een steeds groter probleem wordt. De groeiende vraag naar airconditioning heeft ongewenste lokale temperatuurstijgingen ten gevolg, en vormt de voornaamste bron van groei van elektriciteitsverbruik. Deze trend willen we als stad graag doorbreken.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!