Energietransitie

Binnen de energietransitie wordt de warmtesector steeds belangrijker. De stakeholders binnen deze sector lopen echter tegen verschillende uitdagingen aan waar jij tijdens de Urban Energy Challenge oplossingen voor bedenkt.

De grote uitdaging

Willen we naar een duurzamer Nederland met duurzame energie, dan is binnen deze energietransitie de warmtetransitie een van de belangrijkste onderwerpen. Nederland heeft namelijk besloten om vóór 2050 van het aardgas op duurzamer alternatieven over te gaan.  Echter wordt op dit moment bijvoorbeeld nog meer dan 92% van onze huizen verwarmd met aardgas. De alternatieven voor het duurzaam verwarmen van woningen zijn al voorhanden, maar met de huidige implementatie gaan we het doel niet halen.

De verschillende stakeholders binnen de warmtesector krijgen te maken met allerlei uitdagingen, voornamelijk op sociaal vlak. Want hoe krijg je bewoners mee? Hoe ga je om met veranderende behoeftes? En welke rol moeten verschillende partijen nemen? Innovatieve oplossingen van jong talent met verschillende achtergronden -juist ook van sociale studies- zijn hard nodig om de warmtetransitie te versnellen. Tijdens de Urban Energy Challenge dagen we jou uit om voor 4 stakeholders oplossingen te bedenken die hen helpen doelstelling voor een in 2050 aardgasvrij Nederland wél te halen!

Wie doen er mee?

Om tot een duurzaam en aardgasvrij Nederland te komen werken burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. Klik hier om de afbeelding te vergroten en meer te lezen over de verschillende stakeholders!

Tijdens de transitie naar duurzame warmte komen deze stakeholders allerlei uitdagingen tegen. Tijdens de Urban Energy Challenge bedenk jij oplossingen voor 4 belangrijke stakeholders.


Programma Aardgasvrije Wijken

Na het klimaatakkoord zijn inmiddels de eerste grote stappen in de energietransitie gezet. Zo worden windparken op zee worden gerealiseerd zonder subsidies, is de productie van zonne-energie in één jaar met de helft toegenomen en wordt nieuwbouw aardgasvrij verwarmd! Op het gebied van onze warmtevoorziening van bestaande woningen komt de verduurzaming echter maar moeizaam op gang. De overheid riep Programma Aardgasvrije Wijken in het leven om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Gemeenten zijn gestart met ambitieuze plannen voor het aardgasvrij maken van onze woningen maar na twee jaar blijkt de praktijk weerbarstig, en zijn vooral de pioniers aan het werk. Voor elke buurt is een andere technische oplossing gewenst, en ook het meekrijgen van bewoners is uitdagend. Welk aanbod is er nodig om een bewoner te verleiden? Of is het wenselijk dat een buurt haar eigen warmtevoorziening organiseert?

Wist je dat..

  • 17% van ons landelijke energieverbruik is voor het verwarmen van woningen?
  • Het doel van het ministerie is om 30.000 tot 50.000 gebouwen per jaar van het gas af te halen
  • Dat aantal in 2017 en 2018 rond de 12.000 lag?
  • Gemeenten met de meeste aardgasvrije woningen Purmerend (62,7 procent), Duiven (58,8 procent) en Almere (58,7 procent) zijn?

3 alternatieven

Er zijn voor het verwarmen van huizen drie veelbelovende, duurzaam alternatieven voor aardgas: namelijk een aansluiting op een warmtenet, elektrische oplossingen of het vervangen van aardgas door hernieuwbaar gas. Het is per situatie afhankelijk welke oplossing of combinatie van oplossingen toegepast moet worden. Bij de implementatie van deze alternatieven komen voor alle stakeholders dan ook veel uitdagingen om de hoek kijken.

Tijdens de Urban Energy Challenge wordt jij door 4 belangrijke stakeholders uitgedaagd om tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waar zij tegenaan lopen bij de implementatie van de verschillende duurzame alternatieven.
Een unieke kans om de snelgroeiende warmtesector te leren kennen!

1. Aansluiting warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond dat door middel van water de warmte van een warmtebron verplaatst naar huizen.

 

 

2. Elektrisch verwarmen

Binnenkort gaan steeds meer huizen door elektriciteit verwarmd worden. Dit gebeurt meestal met een warmtepomp. Het huis wordt dan verwarmt met een lage temperatuur.

 

 

3. Hernieuwbaar gas

Wanneer mest, GFT en ander organisch afval in een vat wordt vergist ontstaat biogas. Als biogas wordt opgewaardeerd tot een hogere kwaliteit, kan deze vorm aardgas deels vervangen.

 

 


Carrièrekansen binnen warmtesector!

De warmtesector groeit ontzettend hard en wordt steeds belangrijker. Dat betekent ook dat er veel werkgelegenheid gaat ontstaan. Tijdens de Urban Energy Challenge heb je de kans om kennis te maken met 4 belangrijke stakeholders, die elk een vraag hebben liggen waar jij aan kunt gaan werken.

Draag jij straks bij aan een duurzaam verwarmd Nederland in een leuke baan?